Få et overblik over, hvad besparelserne kommer til at betyde for Hospitalsenheden Vest.

Her kan du blandt andet læse oplæg fra hospitalsledelsen, koncernledelsen, osv.

Find yderligere info om besparelserne på www.rm.spar1519.dk

Fra hospitalsledelsen, Hospitalsenheden Vest

Fra koncernledelsen, Region Midtjylland

Video

Region Midtjylland spare 699 mio. kr. Økonomidirektør Per Grønbech forklarer, hvordan beløbet er sat sammen og hvorfor det er steget.

Youtube-video om besparelser i Region Midtjylland.

Revideret 25-01-2021 af Charlotte Nielsen, webredaktør