Urinvejskirugisk Ambulatorium er beliggende på 6. etage i bygning 6, du finder det ved at gå til indgang A eller C.

Urinvejskirurgisk Ambulatorium modtager patienter fra den vestlige del af Region Midtjylland til udredning for og kontrol af alle urologiske sygdomme. Som patient kan du henvises fra praktiserende læger, sygehusafdelinger samt andre urologiske afdelinger.
 


Ambulatoriet er bemandet af læger fra Regionshospitalet Holstebro. Det betyder, at patienter i ambulatoriet, der senere kommer til indlæggelse på sengeafdeling, vil møde samme personale, som i ambulatoriet, og at planen for behandling og pleje vil blive fulgt op. Det tilstræbes, at patientens forløb koordineres bedst muligt, så der ikke opstår lange ventetider, mellem de undersøgelser og behandlinger der indgår i forløbet.