Urinvejskirurgisk Afdeling modtager døgnet rundt akutte patienter, der henvises af egen læge eller vagtlæge, som ringer til vagthavende læge og melder patienten. Patienten møder da på Akutmodtagelsen, som er modtage- og visitationsafdeling på Regionshospitalet Holstebro.

Det kan også være andre afdelinger, som henviser patienterne akut til afdelingen. Dette foregår telefonisk lægerne imellem. De akutte patienter kommer enten selv eller med Falck alt afhængig af deres akutte tilstand.

Fra Akutmodtagelsen visiteres patienterne enten til sengeafsnit U, til opfølgning hos egen læge eller til yderligere ambulant behandling.

Patienter som har en åben indlæggelse kommer direkte til Urinvejskirugisk Sengeafsnit U, efter selv at have henvendt sig hertil.