DKA er et afsnit med ca. 2600 ambulante operationer pr. år. Der plejes og behandles patienter indenfor 3 specialer: Ortopædi, urologi samt øjenkirurgi. DKA`s personale plejer patienterne før og efter operationer udført i generel bedøvelse.

Enheden modtager såvel børn som voksne og aldersspredningen er fra 1-90 år. Plejen på operationsdagen er meget ”intensiv”. Information og vejledning vægtes højt, da patienterne efter udskrivning selv skal kunne følge op på den givne pleje og behandling.  Desuden bliver der som standard fulgt op med en telefonsamtale dagen efter indgrebet.