Uddannelsesteamet på Urinvejskirurgisk Afdelingen er tværfagligt og består af 2 kliniske lektorer, 2 kliniske vejledere for sygeplejerskestuderende, 2 vejledere for social- og sundhedsassistentelever og 1 elevvejleder for lægesekretærelever.

Uddannelsesteamet afholder 3-4 møder om året. Teamet planlægger tværfaglige aktiviteter for afdelingens elever og studerende.

Tværfaglig reflektionsøvelse med dilemmakort

Der afholdes 2 årlige dilemmakortøvelser.

Deltagere er alle studerende og elever på afdelingen.

Formålet er at reflektere omkring tværfagligt samarbejde og  at få indblik i de forskellige faggruppers arbejdsområder og betydningen af samarbejdet.

Studieafsnit

Der afholdes "Studieafnit” i afdelingen 2 gange om året.

2 medicinstuderende, 2 sygeplejerskestuderende, 2 social- og sundhedsassistentelever samt lægesekretærelever indgår i dette tidsrum i "Studieafsnittet".

"Studieafsnittet" oprettes af en uges varighed på afdelingen.

Formålet med "Studieafsnittet" er:

  • at studerende og elever samarbejder mono- og tværfagligt om det gode autentiske patientforløb
  • at studerende og elever udvikler tværfaglige kompetencer gennem kendskab til andre faggruppers kompetencer
  • at skabe bevidstheden omkring de studerendes og elevers egne kompetencer i det tværfaglige samarbejde
  • at vejledere opnår viden om læring i denne form for læreproces.