Vi modtager i afdelingen sygeplejestuderende på alle niveauer på uddannelsen i de kliniske uddannelsesforløb.

Der er ansat en klinisk vejleder i afdelingen. Hun planlægger dit uddannelsesforløb, afholder samtaler og eventuelle eksamener. Herudover er der en række daglige vejledere i afdelingen.

De kliniske uddannelsesforløb foregår i sengeafdelingen eller ambulatorium.

Der er under uddannelsesforløbet mulighed for observationsbesøg på de afdelinger Urinvejskirurgisk Afdeling samarbejder med omkring patientforløbene.

Der afholdes tværfaglige reflektionsklinikker i afdelingen. Her vil du sammen med de øvrige uddannelsessøgende og det tværfaglige uddannelsesteam, arbejde med udvalgte patientsituationer.

Hvis du vil vide mere om de enkelte afsnit i Urologisk Afdeling, kan du finde informationer under Patienter og pårørende.

Hvis du skal skrive bachelorprojekt, er du meget velkommen til at henvende dig i afdelingen, så vi kan drøfte, hvilke muligheder vi kan tilbyde.