Vi prioriterer uddannelse højt i afdelingen. Afdelingen har to uddannede praktikvejledere, der vil planlægge dit uddannelsesforløb i afdelingen. Du vil som social- og sundhedsassistentelev opleve at blive vejledt af en kompetent og engageret personalegruppe og du vil have et tæt samarbejde med dine vejledere, så du på bedste vis kan opfylde målene med praktikken.  Du vil under uddannelsen have mulighed for at følge patienten i deres forløb i andre afdelinger eksempelvis på operationsgangen.

Der afholdes tværfaglige reflektionsklinikker i afdelingen, her vil du sammen med de øvrige uddannelsessøgende og det tværfaglige uddannelsesteam, arbejde med udvalgte patientsituationer.

Som uddannet social- og sundhedsassistent vil du have mulighed for at efter- og videreuddanne dig med udgangspunkt i afdelingens behov og egne ønsker og interesser.