Vi har i afdelingen kontinuerligt 1-2 lægesekretærelever i kortere eller længere ophold. Som lægesekretærelev i Urinvejskirurgisk Afdeling vil dit uddannelsesforløb foregår i hhv. sengeafdelingen, sekretariatet og i ambulatoriet. Det er elevvejlederens ansvar, at opholdet i afdelingen koordineres med eleven.

Elevvejleder er:

  • Lægesekretær Lykke Friis Hundebøl

Elevvejlederne er primære kontaktpersoner, men derudover er det et fælles ansvar, at eleven får et så godt og lærerigt ophold i Urinvejskirurgisk Afdeling, som overhovedet muligt.