Urinvejskirurgisk Afdeling har gennemgået en stor udvikling på det forskningsmæssige område siden 2014, hvor afdelingens kliniske professor, Jørgen Bjerggaard Jensen, blev tilknyttet. Afdelingens forskningsaktivitet består derfor af projekter initieret af afdelingens egne ansatte, deltagelse i nationale og internationale multicenterstudier samt kontraktforskning med lægemiddelindustrien.

Forskningsenheden tæller foruden professor Jørgen Bjerggaard Jensen også aktuelt en ph.d. studerende læge og en ph.d. studerende sygeplejerske, der også er afdelingens projektsygeplejerske. Flere læger bidrager ligeledes løbende til både kontraktforskningen med lægemiddelindustrien samt egne projekter i afdelingen.

Forskningsaktiviteten involverer ofte andre afdelinger inden for Hospitalsenheden Vest, hvorfor vi samarbejder med både andre lægefaglige specialer som kardiologi, nefrologi, lungemedicin, anæstesi samt røntgen, nuklearmedicinsk og Klinisk Biokemisk Afdeling i en række projekter.

Afdelingens ansatte bistår ligeledes i rekruttering af deltagere til forskningsprojekter på andre hospitaler hovedsageligt i forbindelse med ph.d. projekter, ligesom ansatte på andre danske hospitaler bistår i rekrutteringen af deltagere til projekter her. Dermed indgår afdelingens ansatte i et nationalt forskningssamarbejde.

Forskningsaktiviteten drejer sig hovedsageligt om sygdomme i urinblære og prostata samt operation med robot, og der er rig mulighed for, at kommende læger i afdelingen kan deltage i den nuværende og kommende forskningsaktivitet.

Afdelingens forskningsaktive ansatte repræsenterer afdelingens forskning ved nationale og internationale konferencer samt ved et stigende antal publikationer i internationale tidsskrifter gennem de seneste år.

Forskningsinteresserede er meget velkommen til at kontakte projektsygeplejerske Brigitta R. Villumsen via e-mail: Brigitta.Rasmussen.Villumsen@vest.rm.dk

 

Afdelingens forskningsenhed udgøres af projektsygeplejerske, ph.d. stud. Brigitta R. Villumsen, Professor Jørgen Bjerggaard Jensen og læge, ph.d. stud. Ditte Drejer.

Afdelingens forskningsenhed udgøres af projektsygeplejerske, ph.d. stud. Brigitta R. Villumsen, Professor Jørgen Bjerggaard Jensen og læge, ph.d. stud. Ditte Drejer.