Urinvejskirurgisk Afdelings forskningsaktivitet består af projekter initieret af afdelingens egne ansatte, deltagelse i nationale og internationale multicenterstudier samt kontraktforskning med lægemiddelindustrien.

Forskningsenheden ledes af professor Jørgen Bjerggaard Jensen og omfatter et antal yngre læger og speciallæger med ph.d. grad, en projektsygeplejerske med ph.d. grad og aktuelt 2 ph.d. studerende læger. Øvrige læger og sygeplejersker bidrager ligeledes løbende til både kontraktforskningen med lægemiddelindustrien samt egne projekter i afdelingen. Herudover er afdelingens forskningsenhed involveret i specialeskrivning for medicinstuderende.

Forskningsaktiviteten involverer ofte andre afdelinger inden for Hospitalsenheden Vest, hvorfor vi samarbejder med andre specialer i både kliniske lægemiddelforsøg og egen-initieret forskning. Desuden samarbejder vi med internationale forskere i konkrete forskningsprojekter.

Afdelingens ansatte bistår ligeledes i rekruttering af deltagere til forskningsprojekter på andre hospitaler, ligesom ansatte på andre danske hospitaler bistår i rekrutteringen af deltagere til projekter her. Dermed indgår afdelingens ansatte i et nationalt forskningssamarbejde.

Forskningsaktiviteten drejer sig hovedsageligt om urologiske cancersygdomme samt operation med robotteknologi. Forskning i benigne urologiske sygdomme er i udvikling. Der er således rig mulighed for, at læger og sygeplejersker i afdelingen kan deltage i forskningsaktiviteter.

Afdelingens forskningsaktive ansatte repræsenterer afdelingens forskning ved nationale og internationale konferencer samt ved publikationer i internationale tidsskrifter.

Forskningsinteresserede er meget velkommen til at kontakte projektsygeplejerske Brigitta R. Villumsen via e-mail: Brigitta.Rasmussen.Villumsen@vest.rm.dk

Afdelingens forskningsenhed består af p.h.d. studerende Erik Hansen, professor Jørgen Bjerggaard Jensen og projektsygeplejerske, ph.d. Brigitta R. Villumsen.

Afdelingens forskningsenhed består af p.h.d. studerende Erik Hansen, professor Jørgen Bjerggaard Jensen og projektsygeplejerske, ph.d. Brigitta R. Villumsen.