Er du nyansat i afdelingen kan du til venstre i menuen læse om vores introduktionsforløb for de forskellige faggrupper.

Du har også mulighed for at læse om den generelle personaleintroduktion ved Hospitalsenheden Vest, som er obligatorisk for alle nyansatte. Afdelingen tilmelder dig til introduktionen.