Der er på Urinvejskirurgisk Afdeling nedsat et lokalt MED-udvalg, bestående af i alt 10 medlemmer, heraf 3 ledelsesrepræsentanter og 7 medarbejderrepræsentanter.

Der afholdes 6 møder årligt. Herudover kan der afholdes ekstraordinære møder, hvis der findes behov for det.