• The impotance of stone size, location and JJ-stents in relation to ESWL of renal calculi. Nielsen T, Jensen JB, Urology department, Regionshospital Holstebro, Denmark.
 • Laparoscopic pelvic lymph-node dissection in prostate cancer before external beam radiotherapy: Risk factors of nodal involvement and relapse following intended curative treatment. Bjerggaard Jensen J, Johansen JK, Graversen PH. Department of Urology, Regionshospitalet Holstebro, Denmark.
 • Opgørelse af Memokath 051 ureterstent. Høst LA, Bjerggaard Jensen J, Graversen PH. Department of Urology, Regionshospitalet Holstebro, Denmark.
 • Radikal prostatektomi for lokaliseret prostata cancer udført i center–satellit samarbejde – kan man det? Johansen JK, Jønler M, Lund L, Pedersen KV, Graversen PH. Department of Urology, Regionshospitalet Holstebro, Denmark.
 • Rejsningsevne efter radikal prostatektomi. Bjerggaard Jensen J, Jønler M, Johansen JK. Department of Urology, Regionshospitalet Holstebro, Denmark.
 • Betydning af stenstørrelse  og lokalisation succesraten samt risiko for akut anlæggelse af kateter ved ESWL-behandling af nyresten. Nielsen T, Bjerggaard Jensen J. Department of Urology, Regionshospitalet Holstebro, Denmark.
 • Improved survival of patients with prostate cancer in northern Denmark, 1985-2004. Lund L, Jacobsen J, Borre M, Larsen EH, Graversen PH, Sørensen HT, Nørgaard M; Northern Danish Cancer Quality Assessment Group. Department of Urology, Viborg Hospital, Viborg, Holstebro Hospital, Denmark.
 • Multidisciplinary development and planning of a new pain relief treatment for patients in connection with radical prostatectomy and continuous development of nursing for this group of patients. Lauridsen TH, Lund-Nielsen B. Department of Urology, Regionshospitalet Holstebro, Denmark.
 • Follow up and new nursing initiatives towards patients with continence problems as a result of radical removal of the prostate. Soenderby S, Bro H. Department of Urology, Regionshospitalet Holstebro, Denmark.
 • Phimosisoperatio med plastibell – en efterundersøgelse. Kærsgaard JM.  Department of Urology, Regionshospitalet Holstebro, Denmark.
 • Laparoskopisk undersøkelse ved ikke-palpabel testikkel. Johansen J. Department of Urology, Regionshospitalet Holstebro, Denmark.
 • Mobil ekstrakorporal trykbølgebehandling (ESWL) af urinvejskonkrementer i Ringkøbing Amt. Kalaba, Z, Thyregaard R, Jensen KM. Department of Urology, Regionshospitalet Holstebro, Denmark.
 • Multinodal smerter- og kvalmebehnadling ved radikal prostatektomi. Kvlitetsanalyse efter omlægning af den præ-, peri- og postoperative smerterbehandling. Læbel LR, Islev B, Berthelsen PG Department of Anaestiology, Regionshospitalet Holstebro, Denmark. Johansen J, Graversen PH. Department of Urology, Regionshospitalet Holstebro, Denmark.