Velkommen til vores hjemmeside

Vi er en selvstændig afdeling i Hospitalsenheden Vest beliggende på Regionshospitalet Holstebro. Vi er specialiseret i undersøgelse og behandling af kirurgiske lidelser i nyrer og urinveje samt de mandlige kønsorganer.

Vi håber, at du som patient, pårørende, fagperson eller uddannelsessøgende kan få glæde af den information, du kan finde på vores hjemmeside.

 

Nyt fra afdelingen

Urinvejskirurgi i Viborg overgår til Holstebro

Pr. 14. januar 2019 overgår Urinvejskirurgisk Klinik, Regionshospitalet Viborg, administrativt til Urinvejskirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest. Urinvejskirurgisk Klinik vil stadig fysisk være på Regionshospitalet Viborg og have dagkirurgiske operationer og ambulatoriefunktion.

Der er ingen ændringer i telefonnumre eller funktioner i øvrigt.

For at vi bedst kan udnytte den samlede kapacitet, kan du som patient opleve, at din behandling eller besøg bliver flyttet til anden matrikel. I så fald giver vi dig besked enten via telefon, E-boks eller brev.

Vi stræber desuden efter, at du får tilbudt en tid på det hospital, som ligger tættest på din bopæl.

Hvis ikke du hører noget fra os, skal du bare møde ind som planlagt.


Afbud til planlagt tid

Ønsker du at melde afbud til planlagt ambulatorietid, kontakt ambulatoriet på tlf. 7843 9450.


Ris og ros

Vi vil gerne høre fra dig, hvis du har ris eller ros til dit besøg hos os.

Hvis du skriver til os, så husk ikke at skrive cpr-nummer.

Skriv til os på e-mail: urinvejskirurgiskafdeling@vest.rm.dk