NIDO | danmark omfatter to hovedområder:

med hver deres fokus og en del beslægtede opgaver.

Hovedopgaven for NIDO | danmark er:

  • at skabe synergi og synlighed på forsknings-, uddannelses- og læringsfronten
  • en ydereligere oprustning af en allerede stor indsats på forsknings- og uddannelsesfronten frem mod Gødstrup
  • at understøtte, at forskning, læring og uddannelse knyttes sammen i fysiske fællesskaber
  • at understøtte, at behandling, forskning og uddannelse går hånd i hånd.

Kontakt os

Kontakt en medarbejder ved NIDO | danmark.

KontaktAnnette Haagerup
Forskningskoordinerende
ledende overlæge
Tlf.: 7843 8580
annehaag@rm.dk