NIDO | danmark Stab varetager en række understøttende, koordinerende og rådgivende funktioner inden for forskning og uddannelse i tilknytning til hospitalets center for forskning og uddannelse, NIDO | danmark.

NIDO | danmark Stab er en del af Staben i Hospitalsenheden Vest.

Læs mere

Kontakt os

Kontakt en medarbejder ved NIDO | danmark Stab.