NIDO | danmark er hospitalets center for forskning og uddannelse og består af hospitalets samlede netværk af forskere, forskningsmedarbejdere, kliniske undervisere og studerende. 

Centret rummer core faciliteter til at udvikle og understøtte forskning og uddannelse i form af en specialiseret stab og helt nye fysiske rammer i Gødstrup, som efter planen står færdig ultimo 2020.

NIDO | danmarks specialiserede stab tæller ni medarbejdere, som er en del af Staben i Hospitalsenheden Vest.

Læs mere

Kontakt os

Kontakt en medarbejder ved NIDO | danmarks Stab.