Visionen 

Vi er en markant aktør, der støtter og styrker udvikling, kvalitet og sikkerhed i Hospitalsenheden Vest, altid til gavn for patienterne.

Med det mener vi ....

Markant
ved at:
• være proaktive
• have fingeren på pulsen
• udfordre og stille spørgsmål.

Støtter og styrker ved at:
• indgå i relevante processer på alle niveau’er
• arbejde handlingsorienteret og problemløsende
• drøfte viden, resultater og værktøjer om kvalitet, effektivitet og sikkerhed for patienterne i relevante fora
• understøtte læringsprocesser.

Til gavn for patienterne ved at:
• afspejle høj patienttilfredshed, sikkerhed og kvalitet i arbejdet med patient-pårørende inddragelse, audits, prævalensundersøgelser, LUP’en, forbedringsarbrejdet m.v.  
• understøtte og videreudvikle hensigtsmæssig anvendelse af kliniske IT-systemer.

Missionen  

Vi støtter og styrker udvikling i kvalitet og patientsikkerhed og anvendelsen af
kliniske IT-systemer på tværs i

Hospitalsenheden Vest gennem holdning og handling. 

 

Med det mener vi ....

Støtter og styrker 
Vi skal:

• initiere og bidrage til processer og projekter
• supportere, når der er brug for det. 

Holdning 
Vore holdninger skal gennem anerkendelse og respekt:
• give personalet - ledere, mellemledere og frontpersonale - ejerskab til proces og resultat
• være særlig opmærksomme på at personalet har mange forskelligartede opgaver. 

Handling
Vore handlinger skal sikre, at:
• kerneopgaverne løses på et højt fagligt niveau og effektivt
• både de overordnede og de nære og konkrete aktiviteter struktureres
• aktiviteter kommer til at ske. 

Forudsætninger for at leve op til missionen er:
• vi er tilgængelige og nærværende
• vore opgaver og kompetencer er synlige for ansatte i Hospitalsenheden Vest
• vi udvikler og uddanner os i forhold til nuværende og kommende krav
• vi arbejder netværksorienteret.