Visionen 

Vi er en markant aktør, der støtter og styrker udvikling, kvalitet og sikkerhed i Hospitalsenheden Vest, altid til gavn for patienterne.

Med det mener vi:

Markant ved at:

 • være proaktive
 • have fingeren på pulsen
 • udfordre og stille spørgsmål.

Støtter og styrker ved at:

 • indgå i relevante processer på alle niveauer
 • arbejde handlingsorienteret og problemløsende
 • drøfte viden, resultater og værktøjer om kvalitet, effektivitet og sikkerhed for patienterne i relevante fora
 • understøtte læringsprocesser.

Til gavn for patienterne ved at:

 • afspejle høj patienttilfredshed, sikkerhed og kvalitet i arbejdet med patient-pårørende inddragelse, audits, prævalensundersøgelser, LUP’en, forbedringsarbrejdet m.v.
 • understøtte og videreudvikle hensigtsmæssig anvendelse af kliniske IT-systemer.

Missionen  

Vi støtter og styrker udvikling i kvalitet og patientsikkerhed og anvendelsen af kliniske IT-systemer på tværs i Hospitalsenheden Vest gennem holdning og handling.

Med det mener vi:

Støtter og styrker

Vi skal:

 • initiere og bidrage til processer og projekter
 • supportere, når der er brug for det.

Holdning

Vore holdninger skal gennem anerkendelse og respekt:

 • give personalet - ledere, mellemledere og frontpersonale - ejerskab til proces og resultat.
 • være særlig opmærksomme på at personalet har mange forskelligartede opgaver.

Handling

Vore handlinger skal sikre, at:

 • kerneopgaverne løses på et højt fagligt niveau og effektivt.
 • både de overordnede og de nære og konkrete aktiviteter struktureres.
 • aktiviteter kommer til at ske.

Forudsætninger for at leve op til missionen er:

 • Vi er tilgængelige og nærværende.
 • Vore opgaver og kompetencer er synlige for ansatte i Hospitalsenheden Vest.
 • Vi udvikler og uddanner os i forhold til nuværende og kommende krav.
 • Vi arbejder netværksorienteret.