Vi varetager opgaver omkring udvikling, implementering, support og vedligeholdelse af en lang række af de klinisk-IT systemer.

Nogle af kontorets hovedopgaver er: 

  • Drifts- og udviklingskoordinerende funktioner i forhold til anvendelsen af MidtEPJ, Klinisk logistik og andre kliniske IT-systemer.

  • Konsulentstøtte til afdelingerne i forhold til maksimal udnyttelse af MidtEPJ, Klinisk logistik og andre kliniske IT-systemer i forhold til arbejdsgange, patientforløb og registreringspraksis.

  • Konsulentstøtte til afdelingerne i forhold til ibrugtagning af nye funktioner og nye IT-systemer.

  • Samarbejde med de andre hospitaler i forhold til ensretning i brugen af systemerne samt koordinering af ønsker til nyudvikling og koordinering i forhold til implementering og ibrugtagning af funktionerne i MidtEPJ, Klinisk logistik og andre kliniske IT-systemer.

  • Sagsbehandling og rådgivning til afdelinger og hospitalsledelsen i relation til IT-projekter og lignende

Vi varetager opgaver i hele Hospitalsenheden Vest og indgår i et tæt samarbejde med resten af Staben og hospitalets øvrige afdelinger, samt de andre hospitaler i regionen og regionens IT afdeling.

Kontoret har til huse i Staben i Holstebro.

For ansatte

Om Sundheds-IT kontor for ansatte: gå til Sundheds-It på intranettet.

Se evt. også Koncern intranets hjemmeside: Sundheds-IT i Region Midtjylland