Her finder du rapporter, bøger mv, vi har udarbejdet: 

Materialerne må kun anvendes i merkantilt eller kommercielt øjemed efter aftale med Kvalitet og Udvikling.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

God fornøjelse med læsningen.

Enkelte rapporter er udarbejdet af andre personer/organisationer og vil være at finde her, da de er udarbejdet med data fra Hospitalsenheden Vest.


Rapporter 2013

Tværsektoriel audit - Henvisninger og Epikriser, Hospitalsenheden Vest og almen praksis
Kvalitet og Udvikling, november 2013

Samarbejde i sektorovergange efter etablering af det udgående apopleksiteam – en læringsaudit i Vestklyngen 
Kvalitet og Udvikling, juni 2013

Rapporter 2012

Henvisninger og Epikriser, Hospitalsenheden Vest, almen praksis og Nære Sundhedstilbud
Kvalitet og Udvikling, november 2012

Rapporter 2011

Virksomhedsberetning Staben – Kvalitet og Udvikling, Hospitalsenheden Vest
Kvalitet og Udvikling, 2011

Hjælpemidler i trykskadeforebyggelsen m/bilag 
Vestklyngen, december 2011

Årsberetning 2010 - Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre… Vestklyngen, Region Midtjylland
Kvalitet og Udvikling, januar 2011

Rapporter 2010

Brugerinvolvering i Det Ny Hospital i Vest
Kvalitet og Udvikling, oktober 2010

Undersøgelse af patientoplevede fejl og personalets håndtering heraf
Kvalitet og Udvikling, august 2010

Ventetid i Vest
Center for Kvalitetsudvikling, Region Midt. juli 2010

Medarbejderdrevet Innovation for Servicepersonale (MIS)
Kvalitet og Udvikling, juni 2010

Evaluering af biblioteksordningen i Hospitalsenheden Vest
Kvalitet og Udvikling, januar  2010

Rapporter 2009

Forbedring af forløbet for udredning af patienter med mistanke om lungekræft
Kvalitet og Udvikling, november 2009

Rapporter 2008

Patienter, der ikke blev indkaldt til kontroller, fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet
Kvalitet og Udvikling, Hospitalsenheden Vest, november 2008

Pårørendes evaluering af Palliativt Team ved Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland
Kvalitet og Udvikling, Hospitalsenheden Vest, september 2008

Analyse af hændelser, gør et godt samarbejde bedre....
Gør et godt samarbejde bedre, Hospitalsenheden Vest, april 2008

Rapporter 2007

Evaluering af frit menuvalg på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro
Kvalitet og Udvikling, oktober 2007

Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittet på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro
Kvalitet og Udvikling, oktober 2007

Rapporter 2006

Medicineringsvejledning
Medicineringsgruppen, Sygehus Ringkøbing, oktober 2006

Annalyse af ressourcebehovet til håndtering af de nuværende arbejdsopgaver i sekretærfunktionen i Urinvejskirurgisk afdeling Holstebro
Brian Holmboe, sept. 2006

Patientoplevelser ved Nuklearmedicinsk afdeling
Peter Barner-Rasmussen, Ida Robsøe, Susanne Kristensen, Ebba Bak Vesterbæk, sept. 2006

Patientforløb i "Sygehus Ringkjøbing"
Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet, august 2006

Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt
Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet, juni 2006

Evalueringsrapport 2005 Neurorehabiliteringsafsnit N3, Neurologisk afdeling, Lemvig Sygehus
Bilag 1a, Bilag 1b, Bilag 2, Bilag 3, Bilag 4, Bilag 5, Bilag 6, Bilag 7, Bilag 8, Bilag 9, Bilag 10, Bilag 11
Neurorehabiliteringsafsnit N3, Lemvig Sygehus, maj 2006

Medicineringsfejl ved Sygehusene i Ringkjøbing Amt
Kvalitetsafdelingen og en arbejdsgruppe, februar 2006

Lægesekretærers arbejdsgange og organisering i ortopædkirurgisk ambulatorier i Herning og Holstebro - december 2005
Anna Marie Fink, januar 2006

Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv.
Peter Barner-Rasmussen, April 2002, revideret januar 2006

Rapporter 2005

Evaluering af fysisk aktivitet på recept - borgernes tilfredshed
Eva Natalia Glassou Pedersen, November 2005

Evaluering af "Klar besked" - Information til patienter
Peter Barner-Rasmussen og Anna Marie Fink, Oktober 2005

Evaluering af DanPEP processen i Ringkjøbing Amt
Peter Barner-Rasmussen og Lars Foged, September 2005

Får apopleksipatienter en genoptræningsplan ved udskrivning
Else Hjortbak, Juli 2005

Imeras - Implementering og evaluering af Målrettet Ernæringsplan på Ringkjøbing Amts Sygehuse
Ernæringsrådet i Ringkjøbing Amt, maj 2005

Hvad gemmer bunkerne?
Bente Lykke Bjerre, april 2005

Patientfald - en undersøgelse ved sygehusene i Ringkjøbing Amt
Peter Barner-Rasmussen, februar 2005

Rapporter 2004

Ledernes syn på kvaliteten og forventninger til akkreditering - en spørgeskemaundersøgelse
Bilag:
Spørgeskema kliniske
Spørgeskema tværgående
Peter Barner-Rasmussen, december 2004

Politik om kliniske kvalitetsdatabaser ved Sygehusene i Ringkjøbing Amt
Peter Barner-Rasmussen, februar 2004

Evaluering af betalingsordning for kommunale somatiske færdigbehandlede patienter
Else Rose Hjortbak og Louise Schønning, januar 2004

Rapporter 2003

Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003
Else Hjortbak, 2003

Spørgeskemaundersøgelse af kommunernes tilfredshed med genoptræningsplanerne i Ringkjøbing Amt
Else Hjortbak, september 2003

Kostkonsulent på Holstebro Sygehus
Peter Barner-Rasmussen, Hanne V. Sahl og Birgit Drost, september 2003

12 timers vagter i weekends
Peter Barner-Rasmussen, maj 2003

Kortlægning af omfang og nytte af kliniske kvalitetsdatabaser i Ringkjøbing Amt
Peter Barner-Rasmussen, april 2003

Faglig vejledning - hvorfor og hvordan
Else Folmer, juni 2002, rev. marts 2003

Rygambulatoriet - beretning 2001-2002
Peter Barner-Rasmussen, marts 2003

Faglige og tværfaglige uddannelser - katalog 2003
Anna-Marie Fink, februar 2003

De sundhedsfaglige diplomuddannelser - pjece 2003
Anna-Marie Fink, februar 2003

Dokumentation af sygepleje 2003
Virginia Henderson - dokumentation af sygeplejen - bilag 1
Organisering - dokumentation af sygeplejen - bilag 2
Kliniske retningslinjer tryksår - dokumentation af sygeplejen - bilag 3
Problemark tryksår - dokumentation af sygeplejen - bilag 4
Ordliste - dokumentation af sygeplejen - bilag 5
Den sygeplejefaglige dokumentationsgruppe, januar 2003

Rapporter 2002

Patienternes mangfoldighed
Pia Meden Baumgarten, december 2002

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts sygehuse
Else Folmer, oktober 2002

Balanceret rapportering og målstyring
Balanceret rapportering og målstyring - Bilag 1
Vibeke Krøll, Ole Teglgaard og Henrik Storgaard Vestring, august 2002

Om den danske kvalitetsmodel og akkrediteringsprocessen i Ringkjøbing Amt
Vibeke Krøll, oktober 2002

Fysioterapeutisk rehabilitering af kroniske lungepatienter
Åse Skytte, juni 2002

Implementering og dokumentation af genoptræningsplaner i Ringkjøbing Amt
Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet, juni 2002

God palliativ indsats
Peter Barner-Rasmussen, september 2002

Patienter i ernæringsmæssig risiko - manual
Peter Barner-Rasmussen, august 2002

Uhensigtsmæssige indlæggelser på medicinsk afdeling
Peter Barner-Rasmussen, august 2002

Med tilfredshed for øje
Else Folmer, august 2002

Supervision til praktiserende læger - betydning og udbytte
Vibeke Krøll og Else Folmer, juni 2002

Sygehusmad nu og i fremtiden
Pia Meden Baumgarten, juni 2002

De er så søde, men de har så travlt
Pia Meden Baumgarten, juni 2002

Klinisk database over patienter med hoftebrud
Peter Barner-Rasmussen, april 2002

Rapporter 2001

Klinisk supervision - evaluering af en proces i Ringkjøbing Amt
Peter Barner-Rasmussen, december 2001.


Rapporter før 2001 - findes ikke elektroniske


Skriv til Kvalitet og Udvikling og bestil kopi af rapporter fra før 2001: kvalitetogudvikling@vest.rm.dk.

Den elektroniske patientjournal - en analyse af de organisatoriske forhold ved indførelse af elektronisk patientjournal på Kirurgisk og Ortopædkirurgisk Afdeling
Herning Centralsygehus. Juni 2000 

Selvevaluering - Herning Centralsygehus
1998

Udvikling af spørgeskema til undersøgelse af medarbejdernes tilfredshed
Vibeke krøll, 1996

Udvikling af patientspørgeskema
Vibeke Krøll, 1995 

Undersøgelse af patienternes tilfredshed - med. amb.
Vibeke Krøll, Juli 1995

Kompetenceprofiler og beskrivelser, generelt
Vibeke krøll, 1995

Kompetenceprofiler og beskrivelser, sygeplejen
Vibeke Krøll, 1995 rev.1999

Kvalitet i alle led - Vejledning til en hospitalsafdeling i opbygning af et kvalitetsstyringssystem efter DS/ISO 9001
Vibeke Krøll, Herning Centralsygehus og Per Friis Mortensen, Dansk Teknologisk Institut, Juli 1994


 

Bøger


Forløb, procesanalyse og variation
Vibeke Krøll 1995, kr. 100,-

At lytte til medarbejderne - hvorfor og hvordan? + pjece
Vibeke Krøll, 1998, kr. 110,-

At lede efter kontinuerlig kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet
Vibeke Krøll 1995, kr. 100,-

Undersøgelse om patienttilfredshed - en brugerbog
Vibeke Krøll 1994, kr. 100.-