Klinisk it-konsulent Tina Hareskov Thomsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sundheds-IT konsulent
  Tina Hareskov Thomsen

  Hovedopgaver

 • Undervisning til nyansatte
 • Opdateringer, vedligeholdelse af basis-
  kompetenceskemaer
 • Opdatering af hjemmesiden samt drifts-
  info
 • Dagsorden og referat ift. Klinisk-IT
  netværksgruppen
 • Deltager i Den regionale uddannelses-
  gruppe
 • Generel opsætning i Midt EPJ i forhold
  til Klinisk Proces samt dokumentation
 • Planlægning og koordinering af under-
  visning i Midt EPJ

  Sundheds-IT konsulent for:

 • Anæstesiologisk Afdeling
 • Urinvejskirurgisk Afdeling
 • Neurologisk Afdeling
 • Akut Afdelingen
 • Arbejdsmedicinsk Klinik