Konsulent for det tværsektorielle
 samarbejde

 Lene Antonsen

  Hovedopgaver

  • Sundhedsaftaler
  • Tværsektorielle indsatser mellem hospital, kommuner og praksis i Vestklyngen
  • Modtager og sagsbehandler på utilsigtede hændelser af tværsektoriel karakter 

Kvalitetskonsulent for:

  • Kirurgisk afdeling
  • Klinisk Socialmedicinsk afdeling