Sekretær Kirsten Klejnstrup

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sekretær
  Kirsten Klejnstrup

 • Flyttekoordinator Staben
 • Adm. tovholder (sekretariat, 
  temadage, referater, øvrige ad hoc
  opgaver)
 • e-Dok Staben og e-Dok Sundhedsaftaler
 • e-Dagsorden og First Agenda
 • Projektsekretær
 • Webredaktør: Kvalitet og Udvikling (inter-og intranet)
 • Kommunikation, skriftligt og mundtligt,
  herunder udarbejdelse, layout, tilretning
  og korrektur af skriftlige materialer,
  rapporter, nyhedsbreve, powerpoint mm
 • Superbruger på:
  • e-Dok
  • SBSYS
  • Microsoft Office
  • Adobe
  • plan2learn
  • EPI-server
  • mm