Koordinator Jeanette Dent

 

 

 

 

  Sundheds-IT koordinator
  Jeanette Dent

 • Planlægnings- og koordinerings-
  opgaver i relation til videre udvikling
  og implementeringen af MidtEPJ og
  anden klinisk-IT
 • Deltager i regionale og lokale sam-
  arbejdsfora relateret til MidtEPJ og
  anden klinisk-IT
 • Projektleder på Klinisk Logistik imple-
  mentering
 • Koordinerende opgaver i relation til
  ensretning af Klinisk proces og region-
  alisering af SFI regionalt og lokalt