Hygiejnesygeplejerske Anette Jensen

Hygiejnesygeplejerske Hanne Hvingelby

 Hygiejnesygeplejerskerne
 Anette Jensen, Hanne Hvingelby og
 Susanne Gundersborg

 Hovedopgaver

 • Sagsførende på det infektions-
  hygiejniske område i Hospitalsenheden
  Vest med reference til Hygiejnekomiteen
 • Rådgive hospitalsledelsen, afdelings-
  ledelser og medarbejdere i infektionshygiejniske forhold
 • Deltage i udarbejdelsen af regionale hygiejnedokumenter, udarbejde lokale retningslinjer for infektionsforebyggelse
  samt indgå i nationale og regionale arbejdsgrupper
 • Løse infektionsforebyggende opgaver, dels selvstændigt og dels i samarbejde med infektionshygiejnisk team,
  hygiejnenøglepersoner, ledere og kvalitetskonsulenter
 • Udføre opsøgende arbejde på hospitalet for at belyse den aktuelle situation
  vedrørende infektionshygiejne
 • I samarbejde med DNV-projektorganisationen bidrage til, at infektionshygiejniske forhold medtænkes i alle
 • forhold og på alle niveauer i projektet DNV-Gødstrup