Projektkoordinator Gunna Andersen

  Konsulent for
  det tværsektorielle samarbejde

  Gunna Andersen

  Hovedopgaver

  • Opfølgende hjemmebesøg
  • Sundhedsaftaler
  • Tværsektoriel indsats mellem hospital,
    kommune og almen praksis

Kvalitetskonsulent for:

  • Ernæringsenheden
  • Neurologi og Fysio-ergoterapi