Kvalitetskonsulent
  Louise Honoré Raagaard


  Hovedopgaver

 • Modtager, sagsbehandler og kontaktperson på utilsigtede hændelser i HEV
 • Planlægger og deltager i dyberegående analyser samt patientsikkerheds- og wasterunder
 • Opfølgning og formidling af resultater fra dyberegående analyser
 • Planlægger og gennemfører diverse temadage og netværksmøder for patientsikkerhedsnøglepersoner og -sagsbehandlere
 • Deltager i kursusgruppe for
  patientsikkerhedskurser i Region
  Midt og Nordjylland

  Kvalitetskonsulent for:

 • Akutafdelingen
 • Arbejdsmedicinsk Klinik
 • Anæstesiologisk afdeling