Klinisk it-konsulent Dorthe Pilgaard

  Sundheds-IT konsulent
  Dorthe Pilgaard

  Hovedopgaver

 • Dokumentation og klinisk proces i
  MidtEJP, opsætning, udvikling og
  implementering
 • Rekvisition-Svarmodulet i MidtEPJ
 • Medicinmodulet i MidtEPJ
 • Fælles Medicinkort
 • MidtEPJ support
 • Implementering af nye funktioner

 Sundheds-IT konsulent for:

 • Medicinsk Afdeling
 • Ortopædkirurgisk Afdeling
 • Røntgenafdelingen
 • Nuklearmedicinsk Afdeling
 • Patologisk Institut
 • Mikrobiologisk Afdeling
 • Klinisk Biokemisk Afdeling
 • Hospitalsapoteket