Kvalitetskonsulent Dorthe Hansen

  Kvalitetskonsulent
  Dorthe Hansen

  Hovedopgaver

 • Sekretær i Kvalitetsrådet, Hospitalsenheden Vest
 • Koordinering og formidling af opgaver i relation til De Nationale Kvalitetsmål
 • Implementere forbedringsmodellen og understøtte forbedringsarbejde
 • Medvirke til procesoptimering af arbejdsgange
 • Ansvarlig for drift af e-Dok samlingen HEV-Fælles og e-Dok netværk i HEV 
 • Hospitalskoordinator for e-Dok
 • Sparring ift IMAP'ing
 • Sekretariatsbetjening af Genoplivningsrådet og Dokumentationsrådet

  Kvalitetskonsulent for:

 • Driftsafdelingen
 • Nuklearmedicinsk Afdeling
 • Øjenafdelingen
 • Staben