Kvalitetskonsulent Charlotte Mouritsen

Kvalitetskonsulent
Charlotte Mouritsen

Hovedopgaver

 • LUP Somatik, Akutmodtagelse og Fødsler
 • Sepsispakken, Sikker Kirurgi – og Tryksårspakken i regi af Patientsikkert Sygehus.
 • Servicemål
 • Projekt- og udviklingsopgaver
 • Brugerinddragelse
 • Interviewundersøgelser
 • Spørgeskemaer
 • Forbedringsagent fra IHI, bistand til forbedringsprocesser

Kvalitetskonsulent for:

 • Børneafdelingen
 • Onkologisk Afdeling
 • Gynækologisk-Obstetrisk afdeling
 • Patologisk Institut