Kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen

  Kvalitet- og Udviklingschef
  Birgitte Ostersen

  Leder og koordinerer inden for
  områderne:

 • Patientsikkerhed
 • Infektionshygiejne
 • Kliniske kvalitetsdatabaser
 • Patientoplevet kvalitet
 • Den elektroniske dokumentsamling
  "e-Dok"
 • Samarbejde med primær sektor
 • Projekt- og udviklingsopgaver
 • Formidling og sagsbehandling af
  kvalitetsrelevante områder til hospitals-
  ledelsen samt det regionale og politiske
  system
 • Daglig ledelse for medarbejderne
  i Kvalitet og Udvikling og Klinisk IT
  (KIT)