Sundheds-IT konsulent
  Britta Wedel


  Hovedopgaver:

  • Bookingmodul, klargøring til RHG
  • LPR3 implementering
  • PAS-opsætning mhp. RHG

Sundheds-IT konsulent for:

  • Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling
  • Neurologisk Afdeling