Kvalitet og Udvikling arbejder bl.a. med:

 • De nationale mål: bedre kvalitet, sammenhæng og geografisk lighed i sundhedsvæsnet
 • Infektionshygiejne
 • Kvalitetsarbejde
 • Forandringsarbejdet
 • DPSD2 og patientsikkerhedsarbejdet
 • Patientinddragelse
 • Patientsikkert sygehus
 • Sundheds-IT, brug og tilpasning af de forskellige dele af MidtEPJ
 • NIP (Nationale Indikatorprojekt)
 • LUP (Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser)
 • Kliniske Kvalitetsdatabaser
 • e-Dok (elektronisk dokumenthåndtering)
 • e-Læring
 • it-workshops
 • Kontaktpersonordningen
 • Primærsektorsamarbejdet – sundhedsaftaler
 • Patienttilfredshedsundersøgelser
 • Rekvirerede undersøgelser
 • Temadage, workshops
 • Undervisnings- og kompetenceopgaver
 • Proceskonsultation.

Vi deltager også i:

 • Regionale samarbejder
 • Deltagelse i nationale fora
 • Sagsbehandling mv for Hospitalsledelsen

Hvordan arbejder vi?

 • Selvstændigt, i teams og netværk
 • Håndterer balancen mellem det politiske system og driften
 • Arbejder tæt på driften