Arbejdsmiljøfunktionen er organiseret i HR med to arbejdsmiljøkoordinatorer og to arbejdsmiljøkonsulenter.

Arbejdsmiljøfunktionens hovedopgaver er, at yde vejledning og viden inden for strategiske og driftsmæssige indsatser i forhold til arbejdsmiljø, trivsel og sikkerhed.

Funktionen dækker de eksisterende matrikler i Hospitalsenheden Vest med én arbejdsmiljøkoordinator og én arbejdsmiljøkonsulent samt projektering og bygning af Det nye hospital i Vest, Gødstrup (DNV) med én arbejdsmiljøkoordinator og én arbejdsmiljøkonsulent.

Se oversigt over medarbejdere og deres opgaver.

Materiale angående arbejdsmiljø for medarbejdere, Arbejdsmiljøorganisationen, Forflytningsorganisationen er flyttet Hospitalsenheden Vests Intra 

Lasse Plougstrup Hansen
HR-chef

Tlf. +45 7843 8610
Send e-mail