Arbejdsmiljøfunktionen er organiseret i HR med to arbejdsmiljøkoordinatorer og to arbejdsmiljøkonsulenter.

Arbejdsmiljøfunktionens hovedopgaver er, at yde vejledning og viden inden for strategiske og driftsmæssige indsatser i forhold til arbejdsmiljø, trivsel og sikkerhed.

Funktionen dækker de eksisterende matrikler i Hospitalsenheden Vest med én arbejdsmiljøkoordinator og én arbejdsmiljøkonsulent samt projektering og bygning af Det nye hospital i Vest, Gødstrup (DNV) med én arbejdsmiljøkoordinator og én arbejdsmiljøkonsulent.

Se oversigt over medarbejdere og deres opgaver.

Materiale angående arbejdsmiljø for medarbejdere, Arbejdsmiljøorganisationen, Forflytningsorganisationen er flyttet Hospitalsenheden Vests Intra