Staben har siden 2015 været forskningsaktiv og anvender og skaber ny viden som alle øvrige kliniske og parakliniske afdelinger i Hospitalsenheden Vest i overensstemmelse med hospitalets
Forskningsstrategi 2018-2020.

Medarbejdere med forsknings-kompetencer (postdoc niveau eller højere)

 • Annette Haagerup, forskningskoordinerende ledende overlæge, lektor, dr. med. (forskningsansvarlig)
 • Henriette Nørmølle Buttenschøn, seniorforsker, lektor, ph.d.
 • Marianne Jensby Bornemann, forskningsformidler, ph.d.
 • Eva N. Glassou, konsulent, ph.d.

Nuværende forskningsområder

 • Genetisk pædiatri – arvelige sygdomme hos børn 
 • Folkesygdomme med kompleks arv (fx astma, børneeksem og høfeber)
 • Registerforskning
 • Implikationer af nyt supersygehus
 • Nyskabelser i sundhedsvæsenet

Igangværende og kommende projekter

 • Microcephalic osteodysplastic primordial dwarfism type 2 in a Danish patient with compound heterozygosity for two novel variants in the pericentrin gene. Kempel MK, Davidsen MT, Vogel I, Haagerup A. In prep.
 • Clinical and genetic evaluation of Danish patients with pycnodysostosis. Doherty MA, Langdahl BL, Vogel I, Haagerup A. In prep.
 • NF1 mutationsspektrum blandt danske patienter med neurofibromatose type 1
 • Optimization of patient care among hip fracture patients
 • Mikrobiologiske og hygiejniske effekter ved interventionen flytning til nybygget hospital.
 • Psykosocialt arbejdsmiljø, mental sundhed og kvalitet af sundhedsydelserne i forbindelse med en stor dansk hospitalsflytning
 • Eksistentiel kommunikation i hospice- og hospitalsvæsenet – filosofisk praksis som et dannelsesideal 

Se videnskabelige publikationer fra Staben her.

Om Staben

Staben består af fem afsnit:

 • HR
 • Kvalitet og Udvikling
 • NIDO | danmark – forskning og uddannelse
 • Strategi og Plan
 • Økonomi

Vores målsætning er forskning inden for alle fem afsnit.