Stabens primære strategi er at efterleve de ønsker og behov for administrative tiltag, som er både drifts- og udviklings-mæssige nødvendige for at bevare den samlede enheds ønske om fortsat faglig udvikling på alle niveauer.

Staben består af fem funktioner :


Stabens funktioner er fordelt på Regionshospitalet Herning og Holstebro.

Kontakt ledelsen

Birgitte Ostersen
Kvalitet- og Udviklingschef

Tlf. +45 7843 8710
birost@rm.dk

Henrik Grejsen Iversen
Strategi- og Planchef

Tlf. +45 7843 8541
henive@rm.dk

Lasse Plougstrup Hansen
HR-chef

Tlf. +45 7843 8610
lashan@rm.dk

Preben Lynggaard Sørensen
Økonomichef

Tlf. +45 7843 8670
presoe@rm.dk