Formålet med Røntgenafdelingens Lokal-MEDudvalg er:

-at give alle ansatte mulighed for medindflydelse og medbestemmelse på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

-at give medindflydelse og medbestemmelse på alle niveauer.

-at skabe helhed og sammenhæng i arbejdet, der berører de personalepolitiske forhold, øge arbejdsglæden,
styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet.

-at medvirke til bedre opgavevaretagelse, herunder reel forhandlingskompetence i de enkelte udvalg.

-at ledelse og medarbejdere indgår i forpligtende samarbejde, således at information og drøftelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold er et fælles anliggende.Revideret 08-07-2019