Det er Røntgenafdelingens overordnede kvalitetspolitik at foretage alle undersøgelser så effektivt som muligt under hensyntagen til:

  • Faglig kvalitet

  • Patienttilfredshed

  • Medarbejdertilfredshed

  • Samarbejdspartnertilfredshed

  • Økonomi

Det er ledelsens politik at prioritere alle relevante aspekter lige højt, hvad enten det drejer sig om faglig kvalitet, patientsikkerhed, patienttilfredshed, medarbejdertilfredshed, samarbejdspartnertilfredshed samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, under hensyntagen til afdelingens økonomiske råderum.

Det betyder, at vi stræber efter at patienterne kan opleve trygge, sikre og sammenhængende undersøgelsesforløb.

Derfor laves der kontroller af apparatur og arbejdsgange dels efter fastlagte protokoller (kvalitetssikring) dels efter konkrete identificerede udfordringer (kvalitetsudvikling).


Afdelingen forholder sig til nationale, regionale samt lokale kvalitetsmål, som er indarbejdet i den kliniske praksis. Og kvalitetssikringen overholder kravene i stråleloven samt tilhørende bekendtgørelser.