Befordringsgodtgørelse

Du kan få udleveret og underskrevet en blanket til befordringsgodtgørelse hos sekretærerne, når du møder op til undersøgelsen.

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Læs mere om frit og udvidet sygehusvalg på sundhed.dk.

Kørsel - hvis du vælger et andet sygehus

Hvis du selv vælger et andet hospital, skal du være opmærksom på, at du selv skal sørge for kørsel og en evt. ledsager.

Du kan få tilskud til den del af kørslen, som svarer til de udgifter, som Region Midtjylland skulle betale, hvis du blev undersøgt på det hospital, Region Midtjylland ville have henvist dig til.

Patientkontoret

Du kan kontakte Patientkontoret i Region Midtjylland, hvis du har brug for råd og vejledning om dine rettigheder som patient. Læs mere om patientkontoret på Region Midtjyllands hjemmeside.

Det er vigtigt, at du har dit indkaldelsesbrev ved hånden, når du kontakter Patientkontoret.

Kørsel til og fra undersøgelse

Har du brug for befordring kan du kontakte Kørselskontoret på tlf. 7023 6248.

Åbningstid: Mandag - fredag kl. 8.00 - 14.00.

Du kan bestille kørsel indtil hverdagen før selve undersøgelsen.

Læs mere om kørsel på Regionens hjemmeside