Gødstrup - det nye hospital i Vest

”Det Nye Hospital i Vest” i Gødstrup, der ligger 5 km vest for Herning skal afløse det nuværende Hospitalsenheden Vest som består af sygehusene i Holstebro, Herning, Lemvig, Ringkøbing og Tarm.

Planlægningen er i fuld gang, og medarbejderne er selvfølgelig med i processen. I 2020 bliver Gødstrup fælles arbejdsplads for hele Røntgenafdelingen.

Læs mere om det nye hospital på Gødstrups egen hjemmeside.

Revideret 08-07-2019