Indflydelse på eget arbejde i Røntgenafdelingen

Medarbejderne i Røntgenafdelingen har indflydelse på eget arbejde gennem følgende fora:

HMU:

Hoved-MEDudvalget (HMU) er det øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i Hospitalsenheden Vest, hvor ledelsen og medarbejderne kan informere hinanden om og drøfte forhold af betydning for arbejds-, arbejdsmiljø, personale- og samarbejdsforhold.

Hoved-MEDudvalget har til formål, at forbedre og udvikle samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i hele Hospitalsenheden Vest, samt sikre medarbejdernes ret til medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejds­plads.

Hoved-MEDudvalget arbejder med den overordnede personalepolitik ved Hospitalsenheden Vest, mens der for hver afdeling, er nedsat et Lokal-MEDudvalg (LMU), som arbejder specifikt med personalepolitikken mv. indenfor deres afdeling. Personalepolitiske forhold, der vedrører hele Region Midtjylland, vil varetages af Regions-MEDudvalget.

LMU:

Formålet med Røntgenafdelingens Lokal-MEDudvalg er:

  • at give alle ansatte mulighed for medindflydelse og medbestemmelse på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.
  • at give medindflydelse og medbestemmelse på alle niveauer.
  • at skabe helhed og sammenhæng i arbejdet, der berører de personalepolitiske forhold, øge arbejdsglæden,
  • styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet.
  • at medvirke til bedre opgavevaretagelse, herunder reel forhandlingskompetence i de enkelte udvalg.
  • at ledelse og medarbejdere indgår i forpligtende samarbejde, således at information og drøftelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold er et fælles anliggende.
Revideret 08-07-2019