Lægebemanding

Den samlede Røntgenafdelingen har en lægelig stab på én ledende overlæge, 14 overlæger, 3 afdelingslæger, 4 HU-læger samt 4 læger i introduktionsstillinger.

Endvidere har afdelingen 4 beskrivende radiografer samt enkelte tilknyttede konsulenter.

Aktiviteter og opgaver

Der udføres ca. 245.000 undersøgelser årligt, heraf 72.000 CT scanninger, 23.000 MR scanninger og 22.000 UL scanninger.

I Hospitalsenheden Vest har vi blandt andet følgende specialer: Ortopædkirurgi, kirurgi, gynækologi/obstetrik, onkologi, urologi, øre, næse hals, øjenkirurgi, pædiatri, hæmatologi, medicinsk afdeling med subspecialer samt neurologi.

PET CT scanneren i Regionshospitalet Herning har været i drift siden december 2011. Der vil med tiden evt. blive mulighed for tilknytning til PET CT-funktionen diagnostisk og eventuelt også forskningsmæssigt.


For English version click here

For our Dutch applicants: Job advertisement in Dutch

Link naar volledige funktiebeschrijving
Funktionsbeskrivelse på hollandsk.

Revideret 08-07-2019