For at sikre et højt fagligt niveau forudsættes kontinuerlig oplæring og uddannelse af afdelingens personale:

  • Medarbejdernes uddannelse skal være dokumenteret.
  • Det er et mål, at der foreligger funktionsbeskrivelser for alle personalegrupper.
  • På sigt skal der udarbejdes personlige kompetenceprofiler for alle ansatte.
  • Der skal være udarbejdet introduktions- og oplæringsprogrammer for alle nyansatte.
  • Ved ændringer i arbejdsfunktionen, indførelse af nye undersøgelsesmetoder eller anskaffelse af nyt apparatur, skal der være et dokumenteret oplæringsprogram.
  • Ingen må arbejde selvstændigt med ioniserende stråling, medmindre de har modtaget undervisning i strålebeskyttelse som er godkendt af den ansvarlige fysiker.

 

Revideret 08-07-2019