Røntgenafdelingen i Hospitalsenheden Vest er organisatorisk samlet i én afdeling. Der er fælles afdelingsledelse bestående af afdelingens ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.

Afdelingen har ca. 130 fastansatte medarbejdere fordelt på overlæger, yngre læger, radiografer, sygeplejersker og sekretærer.

Der er røntgenaktivitet på alle 5 matrikler i Hospitalsenheden Vest. Alle 5 røntgenafsnit er fuldt digitaliserede med RIS, PACS samt digital dikterfunktion med talegenkendelse.

Kun afsnittene i Herning og Holstebro er lægebemandede.

Revideret 08-07-2019