Efter 2.jpg

Svar på undersøgelsen

Hvordan og hvornår får jeg svar på undersøgelsen?

Kan jeg købe en kopi af billederne fra min undersøgelse?

Mulighed for køb af DVD med billedoptagelser fra undersøgelsen.

Hvis der er sket noget, der ikke skulle være sket

Utilsigtet hændelse, klage og erstatning.