Præsentation af studieafsnittet

Patienterne

Patienterne får både mundtlig og skriftlig information, når de skal indlægges i studieafsnittet. Det er vores erfaring, at patienterne er godt tilfredse med at være indlagt i studieafsnittet.

De studerende

I studieafsnittet deltager sygepleje-, fysioterapeut- og medicinstuderende.

De studerende træner teamwork og ser de andre studerende arbejde, mens de træner deres egen profession.

Der arbejdes med tværfaglig læring og selvstændigt ansvar, hvor der tages udgangspunkt i patientens behov.

Faciliteter

Sengestuer:
2 sengestuer med plads til 4 patienter på hver stue.

Vagtstue:
De studerende har sammen med vejlederne og de faste sygeplejersker, der er tilknyttet studieafsnittet, deres egen vagtstue med skrivepladser og nødvendigt IT-udstyr.

Fysioterapeutstuderende og sygeplejestuderende forbereder tværfaglige opgaver hos patienterne.

Undervisningsafdeling

Undervisningslokale med Smart-board:
Videotransmission af operationer, mens opererende læge fortæller, og man kan stille uddybende spørgsmål
Kontorer.

Tværfaglig læring

Litteratursøgning i biblioteket

Personale

  • Torben Bæk Hansen, ledende overlæge og professor
  • Britta Pape, klinisk vejleder for sygeplejestuderende
  • Maria Skjoldahl Michaelsen, klinisk underviser for fysioterapeutstuderende
  • Lisbeth Jungersen Poulsen, sygeplejerske
  • Dorte Omer, sygeplejerske
  • Jannie Bech Mortensen, sygeplejerske
  • Janni Fjeldal jensen, sygeplejerske
  • Karina Søgaard Jeppesen, sygeplejerske
  • Bente Old Kiel, sygeplejerske