Ortopædkirurgisk Afdeling har en stor håndkirurgisk sektor med 8 speciallæger, som modtager patienterne til forundersøgelse i Ortopædkirurgisk ambulatorium, Regionshospitalet Holstebro.

De fleste håndoperationer foretages efterfølgende ambulant i dagkirurgien på Regionshospitalet Herning eller Holstebro, men ved en stor del af de mindre håndoperationer som springfingeroperation og karpaltunneloperation, tilbyder vi patienterne, at de kan møde fastende til forundersøgelse og operation ved samme konsultation, så man kan nøjes med en enkelt tur til hospitalet.

Vi har som det eneste hospital i regionen - uden for Aarhus - regionsfunktion for håndkirurgi, og varetager derfor behandlingen af specialiserede operationer på hånd og håndled, som eksempelvis rekonstruktion af håndled og håndrod efter knoglebrud, recidivbehandling af kuskefingre og indsættelse af kunstige led på hånden.

Desuden har vi stor erfaring i kikkertoperationer på hånden, hvor vi som de første i Danmark allerede i 1994 startede med kikkertoperation ved nerveindeklemning ved håndleddet (karpaltunnelsyndrom). Ved denne operationsmetode kan man klare sig med et lille operationssår, og kan ofte få hånden hurtigere i gang igen efter operationen og eksempelvis komme tidligere i arbejde igen. 

Kikkertoperation for karpaltunnelsyndrom.

Kikkertoperation for karpaltunnelsyndrom

Lille operationssår efter kikkertoperation.

Det tilsvarende lille operationssår efter kikkertoperation

Vi har i mange år også interesseret os specielt for behandling af slidgigt på hånden, hvor eksempelvis slidgigt i tommelens rodled er blandt de hyppigste slidgigtformer.

Vi har adgang til de nyeste diagnostiske metoder med CT-skanning, knoglemineralskanning og kikkertundersøgelse af rodleddet, inden vi beslutter os for, hvad vi finder, er den bedste behandling hos den enkelte patient. 

Kikkertundersøgelse ved tommelen.

Kikkertundersøgelse ved tommelen

Behandlingen af slidgigt i tommelens rodled varierer fra skinnebehandling og blokader til operation, hvor man enten laver et bindevævsled ved at fjerne det slidte led eller indsætter et kunstigt led fuldstændig som ved eksempelvis kunstige hofteled.

Målet med behandlingen er primært at mindske patienternes smerter, men også at genvinde så meget kraft i tommelen som muligt.
 

Kunstigt led ved tommelens rodled.

Kunstigt led indsat ved rodleddet af tommelen


Røntgenbillede af kunstigt led.

Røntgenbillede af det kunstige led

Afdelingen har derfor en stor produktion af klinisk forskning i håndkirurgiske behandlinger (Ortopædkirurgisk Forskningsenhed), hvor vi specielt har fokus på resultaterne efter indsættelse af kunstige led, rekonstruktion efter knoglebrud og patientoplevet behandlingsresultat efter håndkirurgi.

Skilt til forskningsenheden.

 

Nedenfor finder du link til afdelingens patientinformationer vedr. håndoperationer: