Ortopædkirurgisk Afdelings forskningsenhed, indgang N. .

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Hospitalsenheden Vest, beskæftiger sig med klinisk forskning i ortopædkirurgiske patientforløb med fokus på både forløb og outcome i en bredere forstand.

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed  fokuserer på anvendt forskning og målsætningen er, at forskningsresultaterne umiddelbart skal kunne implementeres i daglig klinisk behandling.

Forskningen tilstræbes at være multidisciplinær og tværfaglig.