Kvalitetsmål

Som en del af afdelings akkreditering/fokusområder, er der opsat kvalitetsmål for flere af afdelingens serviceområder.

I den forbindelse måles og følges løbende op på hhv. ventetider i Øreambulatoriet og på Høreklinikken.Ventetider

Ambulatoriets ventetider registreres 2 gange årligt. Målet er, at over 80 % af patienter skal have modtaget faglig kontakt indenfor 30 minutter i ambulatoriet.

 

Høreklinik

Høreklinikken udleverer spørgeskema og registrerer ventetid 2 gange årligt.

Målet er, at over 85 % af patienterne skal være tilfredse og være i kontakt indenfor 30 minutter.

 

Kontaktpersonsordning

Afdelingen laver audit 4 gange årligt på kontaktpersonsordningen. Resultatet er, at i 100 % af tilfældene for ambulatoriet tildeles der kontaktpersoner og afdelingen viser mellem 85 og 93 procent får tildelt kontaktpersonsordning. Så gennemsnitlig ligger afdelingen på 90 %, hvilket gør at målet er opfyldt.

Hvis der forekommer afvigelse, drøftes de løbende på kvalitetsudvalgsmøderne eller på personalemøder.