På Høreklinikken - også kaldet Audiologisk Afdeling - undersøger vi ca. 5.500 ambulante patienter om året.

Indgang til Høreklinikken - Audiologisk Afdeling.

Indgang til Høreklinikken / Audiologisk Afdeling. 

Høreklinikken behandler voksne personer med ukomplicerede høreproblemer eller øresusen (tinnitus) i forbindelse med hørenedsættelse.

Hvem kan henvende sig til Høreklinikken?

Alle voksne personer kan henvende sig til Høreklinikken for at få vurderet hørelsen, hvis man føler, man hører dårligt, eller for at få udskiftet høreapparattet. Bemærk: Såfremt man ikke i forvejen er kendt på Høreklinikken eller er set af læge i forbindelse med høreapparatbehandling og kan fremskaffe journaloplysninger i forbindelse med dette, skal der dog foreligge en henvisning fra privatpraktiserende ørelæge.

Al undersøgelse, behandling og service er gratis.

Vi laver en grundig høreprøve på dig og vælger sammen med dig et høreapparat, som passer til din hørelse og dine ørers forhold.

De første 3 måneder efter udlevering af høreapparatet, skal al henvendelse omkring dette ske til Høreklinikken. Efter denne periode vil du i stedet skulle rette henvendelse til hørepædagogen i dit lokalområde.

Generelt om afdelingen

I Høreklinikken er vi et team af ototekniker, audiologiassistenter og sekretærer til at tage vare om dig og dine høreproblemer.

Vi tog vores nuværende bygning i brug i 2007 og har derfor lyse og brugervenlige lokaler.

Receptionen i Høreklinikken.

Receptionen i Høreklinikken.

 

Venteområde på Høreklinikken. 

Venteområde på Høreklinikken.

Tegn på nedsat hørelse

  • Over 50 år.
  • Svært ved at høre i baggrundsstøj.
  • Fjernsynet skal skrues op i styrke.
  • Følelse af at andre mennesker mumler.
  • Høreproblemer kan skyldes ørevoks, som skal fjernes inden undersøgelsen her.

Sådan foregår undersøgelsen

Der foretages høreprøve, øreprop- og høreapparattilpasning, vejledning i brug af høreapparater, service af ørepropper og høreapparater. Da den samlede undersøgelse og behandling foregår hos flere personer, kan der opstå lidt ventetid mellem de enkelte dele.

Foretagelse af forskellige høreprøver.

Foretagelse af forskellige høreprøver.

Der laves forskellige høreprøver.

 

Der bliver taget et aftryk til en høreapparatprop.

Der bliver taget et aftryk til en høreapparatprop.

 

Vi producerer visse høreapparatproppe i vores eget laboratorium.

Vi producerer visse høreapparatproppe i vores eget laboratorium.