rec 

Receptionen på Øre-næse-hals ambulatoriet

Den første kontakt med Øre-næse-hals afdelingen foregår typisk på ambulatoriet. Her bliver der gennemført forundersøgelser til operationer efter henvisning fra egen læge eller speciallæge, foretaget ambulante kontroller og behandlinger samt tilsyn af patienter fra andre afdelinger.

Ved ankomst skanner man sygesikringskortet i den elektroniske registreringsstander (se billedet). Her får man besked på enten at tage plads i venteværelset eller til at henvende sig i sekretariatet. Dette kan forekomme, hvis man skal have foretaget nogle undersøgelser inden man kommer ind til lægen. Det kan f.eks. være en høreprøve eller lignende.


Registreringsstander i ambulatoriet

I forbindelse med besøg på ambulatoriet kan der forekomme ventetid. Idet der er forskel i den enkelte patients undersøgelses- og behandlingsforløb, kan det forekomme, at nogle patienter venter længere end andre. Man kan ikke regne med at komme til i ankomstrækkefølge.
Vi bestræber os altid på at gøre ventetiden så kort som muligt og opholdet på afdelingen så behagelig som muligt.  
Hvis man har ventet i mere end ca 15 minutter efter ens planlagte mødetid, er man velkommen til at forhøre sig i sekretariats lugen om årsagen til forsinkelsen.

I ambulatoriet foretages typisk:

 • Forundersøgelse før operation med optagelse af journal og almindelig undersøgelse af øre, næse og hals. Dette kan suppleres med f.eks.:
  • Endoskopi (forskellige kikkert undersøgelser)
  • Ultralydundersøgelse af halsen
  • Høreprøve
  • Svimmelhedsundersøgelse
  • Lugte- og smagssans undersøgelse

 

 • Undersøgelse og behandling af akut sygdom

 

 • Undersøgelse og behandling ved mistanke om kræft i hoved-hals området (Pakkeforløb)

 

 • Kontrolundersøgelse, f.eks.:
  • Kontrol efter operation (sårkontrol og svar på undersøgelse af fjernet væv)
  • Kontrol efter planlagte supplerende undersøgelser så som MR og CT skanning
  • Regelmæssig kontrol og skiftning af trakeotomi kanyle

 

Mange patienter kan færdigundersøges og behandles uden at skulle indlægges.Venteværelse på ambulatoriegangenVenteværelse for børn og medfølgende forældre.

 

 

. 

I ambulatoriet er der fem almindelige undersøgelsesrum samt et rum med audiometriudstyr til foretagelse af høreprøver, et rum med udstyr til avanceret svimmelhedsundersøgelse samt et rum til Flavour klinikken.

 otol

Undersøgelse med øremikroskop


 

UL

Ultralydskanning til undersøgelse af halsenaud

Audiometri rum til foretagelse af høreprøver

aud1

Anlæggelse af hørepropper ved høreprøve